Trykk “Enter” for å komme videre

Bruker millioner på gratis buss i Moss og Rygge

Til høsten igangsettes et prøveprosjekt med gratis buss i Moss og Rygge. Til sammen har Østfold fylkeskommune og Moss og Rygge kommuner satt av rundt 4,5 millioner kroner til formålet.

Prosjektet vil igangsettes i august 2019, og varer i tre måneder. Målet er å få flere til å la bilen stå, og heller teste ut det lokale busstilbudet.

Moss er i dag plaget av kø, og dette kan forverres på grunn av fremtidig gravearbeid i sentrum. Tanken er derfor at gratistilbudet vil inspirere flere til å ta buss i tiden som kommer, for å redusere kø gjennom byen.

Spleiselag

Det er lagt opp til å finansiere prosjektet gjennom et spleiselag, hvor Østfold fylkeskommune betaler 50 prosent, mens Moss og Rygge kommuner står for den andre halvparten. Totalt må Rygge kommune ut med en halv million, mens Moss kommune har satt av 1 million kroner.