Trykk “Enter” for å komme videre

– For FrP er det en selvfølge at det er mobberen som skal bytte skole, ikke offeret!

– Det er trist at de andre partiene stemte ned forslagene om å forby hijab i grunnskolen og at det er mobberen, og ikke mobbeofferet som skal bytte skole, sier Fremskrittspartiets Ole Martin Johansen.

Mandag 20.april var det møte i Hovedutvalg for oppvekst og utdanning i Moss kommune. Utvalget skulle behandle et forslag til ordensreglement for grunnskolene i Moss. Reglementet blir sendt på høring frem til midten av mars. Fremskrittspartiet fremmet flere forslag som ble nedstemt av de andre partiene.

– Jeg sendte inn et forslag om at hijab skal forbys i grunnskolen. Barnehijab bidrar til seksualisering av små barn, i tillegg til at det er integreringshemmende og bidrar til negativ sosial kontroll. Hijab har ikke noe på skolene våre å gjøre, sier Ole Martin Johansen, som er Fremskrittspartiets representant i utvalget.

Flertallet vil tillate nikab og burka

Flertallet i utvalget gav også signaler om at de ønsker å fjerne forbudet mot å bruke heldekkende plagg som nikab og burka i skolen, som lå inne i administrasjonen sitt forslag.

– At flertallsalliansen med stor sannsynlighet kommer til å sørge for at nikab og burka blir tilltatt i grunnskolen er rett og slett helt utrolig. Det er en god norsk verdi at man skal se hverandre, sier Johansen før han fortsetter:

– Med dette tråkker de på alle som opplever sosial kontroll og press hjemmefra, og som aller helst vil kle seg som de fleste andre på sin alder. Det er nettopp slike vedtak som gjør at mange blir dårlig integrert i samfunnet vårt. Dette viser en gang for alle at det kun er Fremskrittspartiet som tar utfordringene i innvandrings- og integreringspolitikken på alvor.

Vil at mobberen skal bytte skole

Fremskrittspartiets representant fremmet også et forslag om at det er mobberen, og ikke mobbeofferet som skal bytte skole ved alvorlig mobbing.

– Vi vet at det er tusenvis av elever som blir mobbet hver eneste dag, og i lang tid har skolene vært alt for dårlig til å ta vare på ofrene. Det er ingen hemmelighet at det også foregår alvorlig mobbing på skolene i Moss, og da må vi ha klare regler som kan legges til grunn for å gi konsekvenser for mobberen.

Johansen mener at de andre partiene nå setter mobberen over mobbeofferet.

– Jeg er skuffet over at ingen av de andre partiene forslaget om å legge til i ordensreglementet at det er mobberen som skal bytte skole, ikke mobbeofferet. Det er urovekkende at de nå i praksis setter mobberen over mobbeofferet. Dette er trist for alle de der ute som sliter med fysiske og psykiske plager av mobbing hver eneste dag. Det er aldri offeret som skal straffes ved mobbing, avslutter Johansen.