Trykk “Enter” for å komme videre

FrP frykter skyhøy eiendomsskatt i Moss

I disse dager mottar innbyggerne nye skattetakster på boligene sine. Fremskrittspartiets Michael Torp mener skatten vil øke for mange, og advarer mot enda høyere eiendomsskatt i tiden som kommer.

Totalt har Moss kommune budsjettert med 176 millioner kroner i eiendomsskatt. I kommunestyrets budsjettbehandling var FrP det eneste partiet som foreslo reduksjon.

– Vi er tydelige på at vi er mot eiendomsskatt. Vi foreslår å redusere denne hvert eneste år, frem til den kan fjernes helt, sier Michael Torp, gruppeleder for Moss FrP.

Politisk latskap

Torp er skuffet over at ingen av de andre partiene ser verdien av at innbyggerne får beholde mer av sine egne penger, og mener dette skyldes politisk latskap.

– Vi innser selvfølgelig at skatten ikke kan fjernes over natten. Det vil kreve innsats, arbeid og prioriteringer fra politikernes side. Vi er villige til å gjøre denne jobben, selv om det enkleste ville vært å øke skattene, legger han til.

Moss kommune går en usikker økonomisk tid i møte, og flere har allerede tatt til orde for å øke eiendomsskatten enda mer i årene som kommer. Torp frykter at dagens styringsflertall, med Arbeiderpartiet og Senterpartiet i spissen, skal falle for fristelsen.

Usosial skatt

– Det er viktig å huske at eiendomsskatt rammer alle, ikke bare de som eier bolig. Hvis du leier eller bor i borettslag blir leien eller felleskostnadene høyere, sier Torp, som mener skatten rammer verst for de som tjener minst.

– Eiendomsskatten er grunnleggende usosial og urettferdig, fordi den ikke tar hensyn til inntekt. Det betyr at du betaler det samme for boligen din, enten du tjener 300 tusen eller 3 millioner i året. FrP lover at vi skal fortsette arbeidet med å lette skattebyrden for innbyggerne, avslutter han.