Trykk “Enter” for å komme videre

FrP mener det er god sosialpolitikk å redusere eiendomsskatten

Kommunesammenslåingen mellom Rygge og Moss kommuner har lenge vært et faktum og i den forbindelse har den evigvarende debatten om eiendomsskatt blusset opp igjen. Begge de to kommunene krever i dag eiendomsskatt og den siste tiden har det foregått en omtakstering av eiendommene i Moss og Rygge. Moss FrP går til valg på å fjerne den omstridte skatten.

 

Eiendomsskatten beregnes ikke ut i fra beboernes inntekt, men utelukkende basert på boligens verdi. Sånn sett kan man si at den rammer svært usosialt. En pensjonist  kan sitte med  nedbetalt gjeld og fortsatt måtte betale flere tusen kroner i skatt til kommunen. Hvis ikke det er usosialt så er det ingenting som er det, slår Niklas Eriksen fast. Leder for Moss FrP og 2. Kandidat til kommunestyrevalget i høst.

Eriksen mener man i alt for mange tilfeller vil ta penger fra de som har minst fra før og mener kutt i eiendomsskatten må ses på som et sosialt tiltak som bedrer økonomien til vanlige folk.

I følge smartepenger.no (https://www.smartepenger.no/skatt/616-eiendomsskatten-i-kommunene) betaler man i snitt 6500 kroner per husstand i eiendomsskatt i Rygge Kommune, og 6083 i snitt i Moss. Det blir 524 kroner i måneden, det er klart det er mye penger for vanlige folk. Når vi i tillegg vet at det har vært en ny takstering av boligene i kommunen er det grunn til å frykte at regningen blir høyere for mange, Sier Eriksen.

Videre understreker Eriksen det prinsipielle i saken.

Boligen din skal være et hjem, ikke et skatteobjekt for kommunen. Da FrP sist hadde makten i Moss fikk vi flertall for at de som tjener under 3 G skal få fritak fra eiendomsskatt, og det er bra, men mye gjenstår fortsatt. FrP går derfor til valg på å redusere skatten hvert år frem til den kan avskaffes helt.

På spørsmål om hvor FrP skal ta pengene fra lister han opp flere tiltak.

– Vi ser rom for effektivisering av driften til kommunen. Sammenslåingen bør på sikt kunne gi innsparinger, i tillegg så må vi som politikere tørre å prioritere. For oss er kutt i eiendomsskatten viktigere enn store bevilgninger til kultur for voksne for å ta et eksempel, avslutter Eriksen.