Trykk “Enter” for å komme videre

FrP sier nei til å bosette flere flyktninger i nye Moss

Fremskrittspartiet går til valg på at nye Moss kommune ikke skal bosette flere flyktninger. Det er i dag lange køer for å få kommunal bolig, men politikerne har likevel valgt å bosette et stort antall flyktninger de siste årene. Moss FrP påpeker også at det er utfordringer knyttet til integreringen, og tar derfor til orde for en pause i bosettingen av flere flyktninger.

– Det er liten tvil om at vi må ha en bosettingsstopp av flyktninger til den nye kommunen. Det er urettferdig at flyktningene som kommer hit skal bli prioritert foran våre egne innbyggere som venter i boligkø, forteller Ole Martin Johansen, som står på 3.plass på Moss FrP sin liste i kommunevalget.

Johansen er også bekymret over at Moss er i ferd med å bli en stadig mer segregert by.

– Vi ser en svært urovekkende utvikling i enkelte steder av byen, og på enkelte skoler. Overrepresentasjon av elever med fremmedkulturell bakgrunn gjør det vanskeligere å integrere seg og å lære seg norsk. Språk er som kjent nøkkelen til integrering, og dette er en problematikk vi må ta på alvor, fortsetter Johansen.

Fremskrittspartiet ønsker i tillegg å forby heldekkende plagg blant lærere og elever i skoletiden. De mener at heldekkende plagg ikke hører hjemme på skolen.

– Heldekkende plagg som Burka og Nikab har ingenting i skolen å gjøre. Det hindrer integrering og lærerutbytte for elevene. Det er vanskelig å kommunisere med lærere og elever når man ikke kan se hverandres ansikt. Dessuten er dette kvinneundertrykkende og seksualiserende plagg, som ikke hører hjemme i et fritt og vestlig land.

Det er kun Fremskrittspartiet som har disse standpunktene, men på spørsmål om hvordan de skal få gjennomslag er han likevel klar.

– Vi er det eneste partiet som ønsker en strengere innvandringspolitikk, og gjennomslagene våre avhenger av hvor stor oppslutning vi får i valget. Større oppslutning betyr alltid større gjennomslag. For de som ønsker å stramme inn på innvandringsfeltet, er faktisk FrP det eneste alternativet, avslutter Johansen.