Trykk “Enter” for å komme videre

Moss FrP foreslår folkeavstemning om bompenger, eiendomsskatt og havn

Hvis FrP får det som de vil, kommer flere viktige saker til å bli gjenstand for folkeavstemning i nye Moss. Ordførerkandidat Michael Torp er fast bestemt på at innbyggerne bør få mer å si i saker som påvirker deres hverdag.

Fellesnemnda for Moss og Rygge behandlet nylig en sak som gjaldt nærdemokrati og innbyggermedvirkning i Nye Moss. Her ble det lagt opp til flere pilotprosjekter for å bedre innbyggernes medvirkning og mulighet til å påvirke. FrP foreslo samtidig at saker som har stor innvirkning på innbyggernes økonomi og/eller kommunens utvikling, bør tas opp til en rådgivende folkeavstemning i forbindelse med Stortingsvalget i 2021.

Bompenger, havn og eiendomsskatt

– Saken handlet om innbyggermedvirkning, og folkeavstemning er etter FrPs syn den beste formen for medvirkning vi kan ha, sier Michael Torp. Han mener fortsatt partiene skal styre utifra sine partiprogram, og at velgerne da kan stemme på partiene de er mest enig med. Likevel er det noen enkeltsaker han mener er så viktige at de går på tvers av partiskillelinjene.

– En bompengering i Moss kan koste opptil 25.000 kroner i året for en vanlig familie. Jeg synes det er åpenbart at et så stort innhugg i enkeltmenneskers økonomi bør ut på en folkeavstemning. Videre tror jeg folk flest er opptatt av hvordan kommunen vår skal utvikle seg. Skal vi fortsette med havnedrift i sentrum, eller skal vi åpne opp byens beste tomt for innbyggerne, spør Torp, som også løfter frem nivået på eiendomsskatten som en mulig sak.

Koster lite

Torp mener forslaget vil medføre lite ekstrakostnader, ettersom det legges opp til at folkeavstemningen gjennomføres samtidig med stortingsvalget om to år. Kommunen vil da uansett måtte gjennomføre og betale for alt som hører med et valg.

– Kostnadene vil bli veldig små for kommunen, men verdien vil være stor, sier han.

Fremmer forslaget på nytt

Forslaget ble nedstemt i Fellesnemnda, men FrP har enda ikke gitt opp, og er tydelige på at dette er en valgkampsak for dem.

– Saken skal til behandling i det nye kommunestyret etter valget, og da vil vi fremme forslaget på nytt. Jo større vi blir i valget, jo større er sjansen for at vi får gjennomslag for folkeavstemning.

– Vi er klare på at Moss FrP sier nei til bompenger, at vi ønsker å åpne opp dagens havneområde for innbyggervennlig utvikling, og at eiendomsskatten er for høy. Selv om vi har klare standpunkt i disse sakene, er vi ikke redde for å la innbyggerne si sin mening, fastslår Torp bestemt.