Trykk “Enter” for å komme videre

Mener «Smilende Fjes» forsøpler kystlinjen i Moss

På forrige møte i utvalget for Landbruk, samferdsel, natur og miljø fikk Moss FrP gjennomslag for at saken om «Smilende Fjes» skal behandles på nytt. Gruppeleder Michael Torp mener kunsten kan oppfattes som skremmende, og at den kan utgjøre en fare for barn.

Mange har sterke meninger om statuene med smilende fjes, som er planlagt plassert i vannet utenfor Sjøbadet i Moss sentrum. Oppfatning av kunst er som kjent subjektiv, men FrP mener likevel at politikerne må ta stilling til om disse statuene skal oppføres. -Det er ikke nødvendigvis slik at politikerne er de beste til å vurdere hva som er god eller dårlig kunst, men her må vi lytte til reaksjonene fra innbyggerne våre, Sier Michael Torp.

Han viser til at mange har gitt uttrykk for at kunsten oppleves som påtrengende og skremmende. -Dette er vårt offentlige rom, og det blir feil å oppføre et så omstridt kunstverk på kommunens eneste bystrand, mener han. -Dessuten er vår plassering ved Oslofjorden en av byens største fordeler. Kystlinjen vår er kunst i seg selv, og bør ikke forsøples på denne måten.

Flere har også utvist bekymring for at ansiktene kan utgjøre en fare for barn. Blant annet har en tidligere svømmelærer advart i Moss avis mot at barn kan finne på å svømme ut til kunsten, og at dette kan medføre drukningsfare dersom de ikke er drevne svømmere. -Vi skal ikke drive med krisemaksimering, men vi kan heller ikke overse denne advarselen fra fagfolk. Sikkerheten til våre barn er for viktig til at vi ikke gjør en god vurdering av denne risikoen, sier Torp.

Til tross for at kunsten skal gis som en gave til Moss kommune, mener FrP at den ikke vil være gratis i tiden som kommer, og at dette må ses i sammenheng med at kommunen nå skal kutte 260 millioner kroner i kommunebudsjettet. -All erfaring tilsier at denne type gave kommer til å medføre kostnader for drift og vedlikehold. Når den er mottatt er det kommunen som har det fulle ansvaret. Det blir feil å påta seg et slikt ansvar i en tid hvor det rødgrønne flertallet i Moss har signalisert at det skal gjøres kutt i skole og eldreomsorg. Nå må vi prioritere det viktigste først, og vedlikehold av kunst i kystlinjen kommer svært langt ned på prioriteringslisten, avslutter Torp, som håper FrP vil få flertall for å stoppe prosjektet.